Общински съвет – Ямбол гласува допълнение на бюджета на общината

Общинските съветници в Ямбол гласуваха допълнение на бюджета на община Ямбол за 2021 година за значими начинания.

Предвидените средства в бюджета на общината за възнаграждения и осигурителни вноски на общинските съветници за месец октомври в размер на 30 000 лв. да бъдат насочени за реализиране на идеята за създаване на паметник на Васил Левски.

Съветниците гласуваха да бъде проектирано и изградено ново кръстовище с кръгово движение на ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. „Ормана“ и ул. „Пирин“ на стойност 10 000 лева, с което ще се осигури безконфликтно транспортно обслужване в района на сега съществуващото пътно кръстовище. По този начин ще се облекчи силно натоварената транспортна връзка на градската улична мрежа.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка и увеличаване на броя на регистрираните случай на COVID-19 в страната, Общински съвет – Ямбол гласува закупуването на две термални металдетекторни рамки, които безконтактно ще измерват температурата както на служителите, така и на влизащите граждани в сградата на общината.

За нуждите на Дома за стари хора „Св. Архангел Михаил“ в Ямбол ще бъде закупен автомобил за извозване на потребителите на дома до личен лекар, зъболекар, транспортиране до болница.

Община Ямбол предвижда да бъде изградено велосипедно трасе с транспортна и туристическа насоченост от кръстовище „Трите вятъра“ до моста на „Златен рог“ с обща дължина около 1200 метра.

Велоалеята ще бъде разположена в съществуващи стоманобетонови канали за топлофикационни тръбопроводи.

С реализирането на проекта ще се осигури безпрепятствено придвижване и ще се извлече максимална ефективност от този най-екологичен начин за транспорт в полза на устойчивото градско развитие.

Проектното решение ще бъде съобразено със съществуващата ширина на стоманобетонно корито. Предвижда се намаляване на височината на южната стена до 1 метър. Прилежащият терен ще се шкарпира съобразно новото ниво на стената. За осигуряване на достъпна среда ще бъдат изградени рампи и стълби на характерни места. Рампите ще достигат до нивата на съществуващите пешеходни мостове. Предвижда се рехабилитация на компрометираните настилки. Всички пешеходни пресичания ще се проектират с понижени до нивото на настилката бордюри и поставяне на тактилни плочи в помощ на хорала с увредено зрение. Предвижда се и осветление с LED прожектори на част от алеята – в зоната между моста на кръстовище „Трите вятъра“ и пешеходен мост между комплекс „Златен рог“ и квартал „Каргон“. Отводняването ще бъде гравитачно с отводнителни ниши.

Велоалеята ще бъде част от цялостен проект за изграждане на велосипедно трасе от комплекс „Златен рог“ до района на местност Билянката, където се предвижда изграждането на мост за пешеходци и велосипедисти.

Общинските съветници гласуваха корекция на бюджета и за изграждане на централизирана поливна система на речното корито, захранвана с вода от бетоновото корито на Тунджа, с полуавтоматично поливане на затревения участък от пешеходния мост на ел. подстанция „Николай Лъсков“ до разделителното съоръжение „Златен рог“, който е с дължина около 2500 м. С реализирането на проекта ще се промени визията на р. Тунджа – това е бъдеща възможност за превръщането на зоната в линеен парк, който да се използва от жителите и гостите на града. Проектът ще бъде реализиран след получено разрешение за водоползване от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Община Ямбол е в процес на проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол, която ще включва над 200 камери за видеонаблюдение. В ж.к. „Георги Бенковски“ бяха монтирани 50 камери, на ул. „Преслав“ – 17.

В дворовете на детски градини и училища поетапно се изграждат системи за видеонаблюдение. Необходимо е закупуването на LCD видеостена, предназначена за непрекъсната работа, която да бъде монтирана в обособено помещение за мониторинг в сградата на Община Ямбол, за да се наблюдава в реално време трафика от тези камери. Това ще е в помощ на Дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред“ и ще е изключително полезно за работата на ОД на МВР – Ямбол по отношение на оперативно-издирвателните дейности и разкриването на престъпления.

Система за видеонаблюдение  ще бъде изградена и в компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, намираща се в близост до село Хаджидимитрово.

Ямболските общински съветници гласуваха за доставка и монтаж на детски съоръжения за детски кът в местността Ормана, както и за изграждане на площадка за игра в двора на Детска ясла „Щурче“.

Общински съвет – Ямбол отдаде почит към известни спортисти, прославили града. Съветниците гласуваха залата за борба на първия етаж в спортен комплекс „Тунджа“ да бъде наречена на името на з.т. м.с. Иван Караджов, а тази на втория етаж – на името на з.м.с. Иван Кръстев.

Спортното игрище на улица „Ормана“ в кв. „Индустриален“, състоящо се от зони за футбол, волейбол, баскетбол и тенис, ще бъде наречено „Юнак“, а плувният басейн в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ –  „Златен рог“.