Общински съвет „Тунджа“ одобри концепция за общи икономически и индустриални зони с общините Сливен и Ямбол

С пълно единодушие Общински съвет „Тунджа“ одобри „Отворена концепция“ за развитието на община „Тунджа“ за периода 2021-2040 г. за създаване на обща Свободна икономическа зона и Свободна индустриална зона с община Сливен и община Ямбол.

Вносител на предложението към община „Тунджа“ е инж. Николай Георгиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – Ямбол, а самата концепция е разработена от проф. д-р Димитър Тадаръков, който я предоставя безвъзмездно на общините.

Пред общинските съветници инж. Георгиев представи потенциала на трите общини и мотивите на бизнеса за подобна инициатива. Според тях, за да върнат хората в двете области и да задържат младите с достойно заплащане, е необходима стратегия областите Ямбол и Сливен да се развиват икономически заедно.

„Бизнесът е готов да помага за реализацията на идеята, от държавата ще искаме да инвестира изграждането на бърз 4-лентов път между Сливен и Ямбол“, конкретизира Николай Георгиев. Потенциално летище Бършен може да бъде изградено като карго летище и да обслужва индустриалната зона на територията на трите общини.

Проф. Димитър Тъдъръков заяви, че за първи път в България се планира създаване на Свободна икономическа зона и Свободна индустриална зона от три общини. Идеята е инвеститорите да се възползват от една страна от облекченията, които дава държавата по Закона за насърчаване на инвестициите, а отделно общините също да им дадат финансови облекчения, свързани с местните данъци и такси, които общинските съвети сами ще определят. Проф. Тъдъръков представи своето виждане за финансови облекчения и ангажиментите по години, които биха могли да имат общините.

Досега такива концепции са одобрени в Благоевград, където общината е обявена за свободна икономическа зона и са обособени шест свободни индустриални зони, и в Тутракан.

Днес проф. Тъдъръков представи концепцията си и пред Общински съвет – Ямбол, а през септември ще я представи на общинските съветници в Сливен.