Общински съвет прие разчетите на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2023 г.

Общински съвет утвърди разчетите на капиталовите разходи за 2023 г. на Община „Тунджа“ в размер на 7 140 749 лв. В списъка са включени 62 обекта, от които 24 за основен ремонт в размер на 5 595 132 лв. и 37 за придобиване на дълготрайни материални активи общо за 1 545 617 лв.

Част от обектите са преходни от миналата година, като изграждане на нова сграда за детската градина в с. Роза, на детски площадки в 10 населени места, основен ремонт на пътя ж. п. гара Тенево – Генерал Инзово и др.

В програмата са включени ремонти на покривите на две училища, основен ремонт на водопровод и реконструкция на други два водопровода, основен ремонт на улици в 4 населени места, реконструкция на три улици в две села, основен ремонт на тротоари в две населени места и др.

         В капиталовите разходи са и обекти, финансирани с одобрени проекти пред МИГ „Тунджа“ като изграждане на улици, на спортни площадки, основен ремонт на детска градина и на отоплителна инсталация на училище.

        Капиталовата програма включва обекти в близо 40 села, в някои от населените места има и повече от един.

        По предложение на кмета на Община „Тунджа“ Георги Георгиев средствата за ремонта на външната фасада на храма в с. Веселиново бяха завишени на 5000 лв., а за Енчо Енчев от с. Каравелово бяха гласувани 1500 лв. за ремонт на къща, горяла наскоро.

Съветниците дадоха съгласие и Община „Тунджа“ да кандидатства с проект за извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане на Дома за стари хора в с. Болярско с оглед неговото реформиране.