Общински съветници от БСП с предложение за съхранение на общинския сграден фонд

Промени в Наредбата за общинските жилища предлагат общински съветници от БСП, за да съхранят общинския сграден фонд за настаняване на най-нуждаещите се граждани.

Те предлагат да отпадне текста, според който в списъка за продажба се включват жилища в сгради – етажна собственост, в които повече от две трети от обектите са собственост на физически и юридически лица, защото над 80 % от всички близо 330 общински жилища отговарят на това условие, тъй като са в жилищни блокове.

Друго предложение е да се увеличи от 3 на 5 години срокът, в който е бил наемател желаещият да закупи жилището. Промяната ще гарантира, че в рамките на един мандат на Общински съвет – Ямбол настаняване в общинско жилище и неговата продажба на наемателя не може да се случи, за да се избегне възможността за съмнения за лобистки  действия от страна на общинските съветници.

Съветниците от БСП предлагат и да се въведе допълнително изискване към желаещите да закупят общински жилища  – да нямат задължения към община Ямбол.

Промените са внесени в Общински съвет и в продължение на 30 дни ще бъдат обявени на страницата на община Ямбол за да могат гражданите да изразят своите предложения и становища.

Предложението е продължение на политиката, която от самото начало на мандата изразява БСП в общинския съвет за запазване на общинския сграден фонд, защото той непрекъснато се „топи“ с продажби на наематели, а списъкът на нуждаещите се увеличава. Затова при гласуване на бюджет 2020 общински съветник от БСП предложи решение за обогатяване жилищния фонд на общината. Благодарение на него община Ямбол вече учредява право на строеж върху общински парцели за жилищно строителство срещу предоставяне на жилища в собственост на общината – имоти на ул.“Гали поле“ и на ул. „Йордан Йовков“.

Предложението е внесено от съветниците Калоян Калиманов, Капка Йоргова, Катя Георгиева, Красимир Йорданов, Мариета Сивкова и Райно Георгиев.