Общински празник на виното

В ход е подготовката на Четиринадесетия общински празник на виното, който ще се проведе на 09 февруари 2019 г. от 10.30 часа в с. Скалица. По традиция ще се проведат конкурси за бяло и червено вино и за гроздова ракия. Материалите за дегустация могат да бъдат предоставени в община „Тунджа“, етаж 3, стая 316 и стая 318 или в Кметство с. Скалица.

            Организатори на празника са община „Тунджа“, кметство и Народно читалище „Светлина-1928“, село Скалица.