Общински празник на виното в село Скалица

В ход е подготовката на Петнадесети общински празник на виното, който ще се проведе на 15-ти февруари 2020 г., от 10.30 часа, в с. Скалица. Организатори на празника са община „Тунджа“, Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928″, село Скалица.

По традиция ще се проведат конкурси за бяло и червено вино и за гроздова ракия. Материалите за дегустация могат да бъдат предоставени в община „Тунджа“, етаж 3, стая 316 и стая 318 или в Кметство с. Скалица.