Общински кукерски празник – „Стралджа ’2016”

С Т А Т У Т

 

на общински кукерски празник – „Стралджа’2017”

 

          Общинският  кукерски  празник „Стралджа ’ 2017“ ще се проведе  на  11.02.2017 г./събота/,  от 10.00 ч.   Тойима  за  цел  да  покаже  фолклорните  традиции, свързани  със  зимните  и  пролетните    български  празници  на  кукерските  игри  и  да  съдейства  за  тяхното  съхранение.

Общинският кукерски празник – „Стралджа ’2016” има конкурсен характер.

 

                                ОРГАНИЗАЦИЯ   НА   ПРАЗНИКА

 

          Организатори на Общинският кукерски празник са Община Стралджа и НЧ   „Стралджа – 2016”–  град  Стралджа. Те изготвят програмата на празника и реда за явяване на групите в рекламното и състезателно дефиле  по предварително подадени заявки за участие. Общинският кукерски празник  ще се проведе на   11.02.2017 г. /събота/,  от 10.00 ч.    при следната

 

Програма  

 

        10.00 часа – сборен  пункт – НЧ „Стралджа 2016” и – НЧ  „Просвета 1892”  гр. Стралджа 

Рекламно дефиле на всички групи до площад „Демокрация”.

10.30 часа –   площад „Демокрация”

                               Тържествено откриване на празника.

10.45 часа –  Състезателно дефиле на групите.

 

                Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно жури.

 

Заявки за участие се  приемат   до05.02.2017г.   на адрес:

                                                    гр. Стралджа

                                          Общинска администрация

                                                ул. „Хемус” № 12

 

     Допълнителна информация можете да получите на телефони: 04761/64-67  и

04761/64-68

                            УСЛОВИЯ   ЗА   УЧАСТИЕ  В   ПРАЗНИКА

 

      В Общинският кукерски празник могат да участват групи от цялата страна. Те могат да бъдат кукерски, сурвакарски и карнавални.

 

Групите се разделят в две категории:

 

           І категория / детски / – групи с участници до 14 години

ІІ категория – групи с участници над 14 години

 

           В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял обичай или част от него в рамките  до 10 минути.

 

            Преди състезателното дефиле, всички групи задължително участват в рекламно дефиле  от  читалището в гр. Стралджа  до  площад  „Демокрация”.

 

 

           Допустимият максимален брой на участниците  в състезателното дефилеот  всяка група е до 30.   Пътните разходи са за сметка на групите или на институциите, които представляват. Организаторите осигуряват закуски за участниците.

 

 

НАГРАДИ

 

Наградния фонд на празника е 1000 лв. Ще бъдат присъдени  – Специална награда, Наградата на Кмета на Общината, по три  първи,  втори и трети награди – в двете възрастови групи.

 

           Всички групи ще получат специален диплом за участие в Общински                                           кукерски празник – „Стралджа ’ 2017”.

 

 

 

 

           /Молим  бъдете точни на сборния пункт при откриването на празника/

 

 

 

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ