Общински конкурс за изобразително и приложно изкуство „Кукери играят, добро вещаят“

ОСНОВНА ЦЕЛ

Конкурсът „КУКЕРИ ИГРАЯТ, ДОБРО ВЕЩАЯТ“ е посветен на организираното провеждане на кукерските празници в община „Тунджа“ и има за цел:

 • Да представи и популяризира уникалната кукерска традиция в общината;
 • Да запознае децата и учениците с традиционните български обичаи и маскарадни игри;
 • Да предостави възможност за изява на детското творчество чрез пресъздаване и интерпретиране на народните традиции;
 • Да насърчи интереса и възпита родолюбиво отношение на децата към богатството и мъдростта на българските народни обичаи и ги приобщи към процеса на съхраняване на живите традиции на българите.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Конкурсът „Кукери играят, добро вещаят“ ще се проведе в две категории –  изобразително и приложно изкуство.

Категория „Изобразително изкуство” ;

Темата е свързана с кукерските игри и персонажи.

Материали и техники: Участниците са свободни да използват различни живописни и графични техники. Материалите за работа са по избор /бои, пастели, туш, моливи и флумастери/.

Формат на картините – минимален 21/30 см. (А4) и максимален 35/50 см.

Оценяване: Творбите ще се оценяват от жури по следните критерии:

 • близост до темата
 • живописен или графичен стил;
 • композиция;
 • оригиналност и фантазия.

Не се насърчава копиране и чужда намеса. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

Категория „Приложно изкуство” ;

Изработване на плоски или обемни (3D) кукерски маски и фигури.

Материали: В конкурса могат да участват творби изработени от приложно-декоративни материали: вълна, прежда, конци, стъкло, мъниста, дърво, дървени топчета, кожа, картон, семена, зърна, текстилни, природни или подръчни материали.

Размер – няма ограничение

Оценяване: За предимство се счита автентичния образ на кукерската маска и костюма.

Конкурсните работи подлежат на връщане.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В двете категории могат да участват деца и ученици от следните възрастови групи:

Първа група – от 4 до 7 години (детски градини)

Втора група – от 1 до 4 клас

Трета група – от 5 до 7 клас

Четвърта група – от 8 до 12 клас

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

 • трите имена на автора;
 • клас/група;
 • учебно заведение;
 • телефон за връзка.

Кандидатите могат да участват с не повече от две произведения, специално подготвени за конкурса.

С конкурсните творби ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа“.

Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА:

Краен срок за представяне на творбите:  17 февруари 2023 г. на адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Общинска администрация „Тунджа”, етаж 4, стая 411- за конкурса „Кукери играят, добро вещаят“. 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и качени на сайта на Община „Тунджа“: https://tundzha.bg и на сайта на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“: https://www.kabile-art.net/  до 23.02.2023 г.

Награждаването на победителите в конкурса и откриването на изложбата ще се състои на 24 февруари 2023 г.  от 15,00 часа в  Община „Тунджа“.

 За повече информация:

Смиляна Любомирова – директор на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле,

Моб.тел. 0884301303;

Добринка Ангелова – началник отдел „Образование –ПП“ ;

Моб.тел. 0885019052