Общинският съвет в Ямбол обяви приемни часове за граждани

Обявен е графикът за месец март с приемните часове  за граждани на общински съветници от политическите партии или формации, които имат представителство в Общински съвет – Ямбол, както и с общински съветници, които са членове на постоянните комисии към местния парламент.

            Приемните часове се осъществяват в стая 210 в сградата на община Ямбол, след предварително записване на „Информация“ или на телефон 046 681 202, най-късно до 15:00 часа на предния ден.