Общинските съветници от ПП ГЕРБ изказаха несъгласие с бюджета на община „Тунджа“

Днес се проведе пресконференция на общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ в община Тунджа. Те изразиха своето несъгласие с начина на водене на обсъждането на бюджета, което беше и причината да напуснат залата.

Общинският ръководител на ПП ГЕРБ „Тунджа“ – Атанас Христов, изказа общото мнение на общинските съветници, че средствата в бюджета не са разпределени по правилния начин и не става ясно къде е промяната в планирания бюджет и каква ще бъде промяната към подобряване на живота на хората, предвид вдигането на местните данъци в общината с почти 90%.

 Според съветниците приходите от местни данъци и такси, предвид добрата събираемост в община Тунджа, ще бъдат двойни, а осезаема промяна в населените  места няма да има. Проблемите в голяма част от селата ще продължат, хората ще продължават да газят в кал, защото няма почти никакви планирани средства за ремонт на уличната инфраструктура.

„Днешната сесия беше проведена по нечуван и невиждан до този момент начин, като ни беше отнето правото да направим предложенията си и да ги подложим на гласуване. Без ясен мотив, дебатът относно най-важния документ за общината през цялата година, беше прекратен. Изключително сме разочаровани от държанието на колегите ни от други политически партии, които не само, че нямаха предложения, но и не пожелаха да чуят нашите.“, допълни Христов.

Общинският съветник Иван Георгиев, определи отнемането на думата на съветниците, като отнемане на думата на хората, гласували доверието си на тези техни представители в местния парламент. 

„След 20 години управление в една община от един и същи човек, вече няма място да слушаме как за една година не ставало, как трябвало още време… ако за тези 20 години се правеха качествено по 2-3 села на година, в момента нямаше да водим този дебат. Истината е, че общината ни обезлюдява, единственият начин да задържим младите хора, е да им създадем адекватни условия за живот.“, заключи Атанас Христов.