Общинските съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет „Тунджа“ – категорично против вдигането на такса битови отпадъци за 2021г. на територията на общината

Общинските съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет „Тунджа“ гласуваха ПРОТИВ вдигането на такса смет за жителите на общината. Според представителите на ПП ГЕРБ, вдигането на тази такса, плащана от всеки един жител на общината, в този момент, е удар по гражданите на общината. „В условията на пандемия е абсолютно недопустимо вдигането на такса смет, а фактът, че от цялата Ямболска област, единствено кметът на община „Тунджа“ си позволява да вдига таксите на жителите е повече от красноречив. С това вдигане на таксата общината наказва редовните данъкоплатци и показва, че не може да събере от некоректните дължимите суми“, каза общинският съветник Таня Мъндева. „Практика в общината е редовните данъкоплатци да поемат такса смет на незаконните сгради“, смята общинската съветничка. По мнение на съветниците от ГЕРБ, „във време, в което държавата по всякакъв начин се стреми да подпомага хората, вдигането на такси, обвързано с повишаването на минималната работна заплата е меко казано цинично“. Председателят на ПП ГЕРБ „Тунджа“ Атанас Христов коментира: „Кметът Георгиев се хвали пред медиите, че общината има рекордно голям преходен остатък на средства в бюджета и има най-големия в историята си бюджет за 2020г., осигурен от държавата, и същевременно да вдигат налозите за жителите“.

Предложението за вдигане таксата на битови отпадъци на територията на община „Тунджа“ е внесено и гласувано от кмета на общината Георги Георгиев на миналото заседание на ОбС „Тунджа. От предложението става ясно, че повишаването на таксата за битови отпадъци е в размер на 9%. Като общината смята да събере 108 410 лева повече, спрямо 2020 година. 

Общинските съветници на ПП ГЕРБ смятат, че методът за формиране на размера на таксата за физически и юридически лица в община „Тунджа“ остава напълно неясен, така както остава неясен и начинът, по който това ще бъде разяснено и мотивирано пред жителите на общината.