Общинските съветници в Ямбол приеха Декларация срещу създаването на места за настаняване на мигранти в града

Декларация срещу създаването на център за настаняване на мигранти от чужди държави на територията на община Ямбол прие днес на свое заседание Общински съвет – Ямбол. Декларацията бе приета с пълно мнозинство от 33 гласа „за“ и нито един „против“.


„През последните месеци темата за бежанците заема все по-централно място в общественото пространство. Изострената политическа обстановка в страната също насочват вниманието в тази посока. Не е изненадващо, че редица партии опитват да се нагодят спрямо обществените настроения, заемайки често крайни и негативни позиции. Поради това считаме, че като политици трябва да сме отговорни и да не се заиграваме със страховете на хората“ са част от мотивите към декларацията. Подчертава се още, че казаното важи с още по-голяма сила за Ямбол, където по принцип към момента няма непосредствена опасност от прииждане на мигранти. „Няма и никога не се е коментирала възможността за създаване на каквито и да е места за настаняване на чужденци на територията на града. Въпреки това, като общински съветници считаме, че местната власт е длъжна да има категорично становище относно евентуални намерения и опити за настаняване на нелегални имигранти на територията на община Ямбол“, се казва още в мотивите за приемане на документа.
Общинските съветници изрично декларираха, че не желаят на територията на община Ямбол да се създават лагери, центрове, общежития или други места за настаняване на мигранти от чужди държави.
„Искам да ви поздравя, че приехте декларацията в такъв вид“, заяви в края на заседанието кметът на Ямбол Георги Славов. „Понеже нямам правомощия да се присъединя към нея, искам да декларирам пред вас и пред целия град, че по въпросите на мигрантската вълна няма да позволя по никакъв начин да бъде ощетен интересът на града. Аз ще бъда първият, който ще алармира в случай, че се появи някакъв проблем, включително ще предизвикам извънредно заседание на ОбС при необходимост от вземане на неотложни решения. Казвам това, за да избегнем политиканстването по темата, каквото надявам се никой няма да си позволи, излизайки от тази зала, бяха думите на кмета на общината, с които приключи и самата сесия на местния парламент.

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb