Община Ямбол

О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността „Акушерка“ в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ по Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“ I.

Срокът за подаване на документи е едномесечен. Подробности, свързани с провеждането на конкурса, могат да се получат от сайта на общината  http://www.yambol.bg/