Община Ямбол ще представи проекта за бюджет за 2024 г., с приоритети инфраструктура и облагородяване на града и с внимание към младите хора

default

Обществено обсъждане на проекта за бюджета на Ямбол за тази година ще се проведе на 25 януари от 17:00 часа в зала 107 на Община Ямбол.

Проектът за бюджет за 2024 г. запазва като основна цел и приоритет инвестирането в инфраструктурата и облагородяването на града с внимание към младите хора на Ямбол.

18 603 538 лв. е сумата на предвидените капиталови разходи. Предвидени са средства за основни ремонти в размер на над 6 800 000 лв. За изграждане на инфраструктурни обекти и нови дълготрайни активи са заложени над 11 500 000 лв.

Отпуснатите целеви 15 699 300 лв. от държавния бюджет са разпределени за изграждане на асфалтова улица с автобусна спирка в района на новата болница; за пътно кръгово кръстовище на бул. „Димитър Благоев“ и ул. „Жорж Папазов“ до бившата стоматологична поликлиника; за основен ремонт на ул. „Преслав“ от ул. „Акация“ до околовръстен път Изток; улиците „Кара Кольо“, „Стефан Стамболов“ и „Стефан Караджа“, за реконструкция на ул. „Георги Гарабчи войвода“; рехабилитация на алеята от бул. „Д. Благоев“ до Обходен път Изток; за реконструкция на пешеходни зони в централната градска част.

Залагат се средства за изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра“ до Обходен път Юг, за изграждане на нови пешеходни мостове над река Тунджа в района на „Белянката“ и в жк „Златен рог“.

След успешното приключване през 2023 г. на проектите по обновяване и модернизация на четирите знакови за града ни културни институции като Младежки културен център, Регионален исторически музей, Художествена галерия и Музей на бойната слава, през 2024 г. ще стартират нови важни проекти, финансирани с европейски средства и със средства на община Ямбол, които се очаква да приключат през 2026 г. Това са проект „Енергийно обновяване на административната сграда на община  Ямбол“,  проект основен ремонт на сграда 1 на ДГ “Щастливо детство“, проект „Основен ремонт на сградата на  ОУ „Христо Смирненски“, проект „Основен ремонт на спортна зала „Диана“ за въвеждане на енергоефективни мерки“, проект „Прилагане на енергоефективни мерки на Градски стадион „Тунджа“, гр. Ямбол“, проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Г.С. Раковски“ и проект „Изпълнение на мерки за градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“.

Ще продължи облагородяването на парковите зони, изграждане на нови спортни зони, както и зони за отдих. Предвидени са и средства за изграждане на поливна система на Лесопарк „Боровец“, която е от важно значение, за да бъдат успешни бъдещите залесявания. За целта беше направен и сондаж.

Предвидени са разходи за текущи ремонти в размер на над 4 200 000 лв. и ще бъдат използвани за ремонти на предблокови пространства, зони за паркиране, вътрешноквартални улици и булеварди.

Освен създадените социални програми за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол и подпомагане на процедурите „ин витро”, се разкрива и нова социална програма – за подпомагане на семейства, които изберат Ямбол за свое място за живеене.

За семействата с репродуктивни проблеми са предвидени 15 000 лв., за стимулиране раждането и отглеждането на деца – 130 000 лв., а за млади семейства, които се заселят да живеят в Ямбол – 30 000 лв.

Подробни разчети можете да намерите на този линк: https://yambol.bg/publichno_obsazhdane_byudzh2024

 

default