Община Ямбол ще предостави при нужда няколко обекта за настаняване на бежанци от Украйна

Община Ямбол разполага и може да осигури за ползване резервни общински жилища – самостоятелен етаж от къща с три стаи, един двустаен апартамент и една гарсониера, в които да бъдат настанени бежанци от Украйна при необходимост.

По проект „Създаване на Кризисен център“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., се преустройва общинска сграда. Предстои въвеждане на обекта в експлоатация. Изготвено е запитване до Управляващия орган относно възможностите за временно ползване на сградата за настаняване на украински граждани. Община Ямбол би могла да предприеме действия по настаняване на 12 човека в шест двойни стаи, след като бъде получено положително становище от Управляващия орган, от Агенцията за качеството на социалните услуги и Агенцията за социално подпомагане.

Възможно е да бъде преустроена и общинска сграда, функционирала допреди две години като специализирана институция – Дом за медико-социални грижи за деца. За привеждането ѝ във вид, подходящ за обитаване, е необходим значителен финансов ресурс, който в община Ямбол не е наличен. В случай, че съществуват финансови механизми, които биха осигурили средствата, ще бъдат предприети спешни действия.

Ако е необходимо, на държавата може да бъде предоставен и бившият Дом за деца и младежи, лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин“.

Община Ямбол няма възможност за настаняване на бежанци в туристически бази и хотели, защото никога не е разполагала с такива.