Община Ямбол ще изплаща възнагражденията на членове на СИК в сряда и четвъртък

На 21 и 22 юли, сряда и четвъртък, в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол ще бъдат изплащани възнагражденията за участие в парламентарните избори на членовете на секционните избирателни комисии, които не са посочили банкови сметки.

В двата дни те ще имат възможността да ги получат от 10:00 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:00 часа.

            На останалите членове на секционни избирателни комисии, които са посочили банкови сметки, възнагражденията ще бъдат преведени днес, 20 юли, вторник.