Община Ямбол търси доброволци за новата инициатива „Зелен патрул“

Всички искаме да живеем в по-чист и подреден град. За съжаление, понякога се налага да се напомня, че има основни правила, ако искаме това да се случи. Ето защо Община Ямбол започва набирането на доброволци за новата инициатива „Зелен патрул“.

 Гражданите, които имат възможността да станат част от нея, трябва да бъдат над 18-годишна възраст и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Доброволците ще следят за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци на територията на община Ямбол, да сигнализират при проблеми с контейнерите за отпадъци и при образуването на нерегламентирани сметища.  Ако нарушител, който замърсява градската среда, бъде установен в момента на извършване на деянието, той ще бъде предупреден и информиран за последствията, които ще предизвика неговото действие.

 Кандидатите за доброволци следва да подадат заявление до кмета на община Ямбол за участие в доброволческата инициатива. Към заявлението се прилагат следните документи:

  • медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
  • декларация за съгласие за обработка на лични данни.

 

Документите се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Ямбол.

Телефон за контакти: 046 681219; 0895 599557 – Петър Петров, главен експерт ОМП в община Ямбол.

С одобрените доброволци ще бъде сключен договор за безвъзмездно участие в инициативата и след инструктаж, ще бъдат издадени служебни карти за идентификация.

 

Повече информация:                  https://yambol.bg/uploads/064C7B7A67E56B481C28E61425432FEF

Заявление:

https://yambol.bg/uploads/A914F6FC08996514F1E80E2600D866D1

Декларация:

https://yambol.bg/uploads/56E855B35EB902F325EEA1D6B2A0DF91

Формуляр за кандидатстване:

https://yambol.bg/obyavi-i-saobshtenia