Община Ямбол спечели проект „Подновяване и модернизиране на материалната база чрез подмяна на дограмата“ на Дома за стари хора в Ямбол

Община Ямбол спечели проект  „Подновяване и модернизиране на материалната база чрез подмяна на дограмата“ на Дома за стари хора „Св. Архангел Михаил“ – Ямбол. Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени следните ремонтни дейности – подмяна на  старата дървена дограма, боядисване и освежаване на сектора за лежащо болни, за да се подобрят и условията на живот на потребителите му.

С изпълнението на проекта ще се осигури поддържането на високи хигиенни норми и ще бъде създадена безопасна и сигурна среда за възрастните хора в дома, както и за работещия персонал. Ремонтът ще допринесе и за намаляване на разходите за отопление. Проектът ще има преки ползи за потребителите и персонала на Дома за стари хора.

Очаква се продължителността на проекта да бъде 5 месеца, но не по-късно от 30.11.2022 година. Неговата стойност е в размер на 56 947,61 лв., като предоставения финансов принос за изпълнението на проекта от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 50 000 лева, а осигуреното съфинансиране от Община Ямбол е 6 947,61 лева.