Община Ямбол се противопоставя на фалшивите новини

По повод публикувана на 22 април 2019 година в сайта на Радио 999

информация, озаглавена „ОДМВР: Пешеходните пътеки в Ямбол не отговарят на наредбата“ ,  Община Ямбол заявява, че информацията, поднесена от медията съдържа неверни твърдения. От страна на ОД на МВР Ямбол не е подавана такава информация до цитираната медия, което е  видно от приложеното писмо на Дирекцията на полицията.

      От представителите на медията очевидно не е извършена проверка, ако имаше такава тя  щеше да установи, че на всички пешеходни пътеки в Ямбол е положена съответната хоризонтална и вертикална маркировка. Пешеходните пътеки са обозначени и с необходимите знаци, за които от медията се твърди, че липсват.

      Община Ямбол се противопоставя остро на разпространението на подобни фалшиви новини.

      Това не е първият случай от страна на медията за преднамерено отношение и разпространение на невярна информация, касаеща община Ямбол.

      Във връзка с това призоваваме медиите към обективност и спазване на журналистическата етика.