Община Ямбол продължава работа по благоустрояването на уличната мрежа в града

Община Ямбол започва изпълнението на първия от четирите етапа от ремонта на ул. „Търговска“, ул. „Милин камък“ и част от „Крайречен булевард“. Днес започна подготовката за ремонтните дейности от кръстовището на училище „Христо Смирненски“ до Комплекса за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/, където е предвидено изграждане на кръгово кръстовище с четири клона. Това е първият етап от цялостния проект, който ще стартира на 14 септември (сряда).
В проекта са включени дейности по възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, осигуряване на условия за безопасност на движението, подмяна на съществуващите бордюри, осигуряване на достъпна среда, включително подобряване на достъпа на хора с увреждания, изграждане на зони за паркиране на автомобили. Обособяването на двупосочна алея, благоустрояването на тротоарни площи и цялостната подмяна на водопровода и водопроводните отклонения също са част от ремонтните дейности. Във връзка с ремонта ще бъде въведена временна организация на движението. Община Ямбол се извинява за неудобствата, които ще бъдат причинени и отправя апел към шофьорите за внимателно преминаване.
Останалите етапи, чиято реализация предстои са:
– втори етап – той ще обхване участъка от КСУДВ до кръстовището с кръгово движение на ул. „Милин камък“;
– третият е с обхват от кръстовището на ул. „Милин камък“ до Обходен път изток;
– последният /четвърти етап/ ще обхване участъка от кръговото кръстовище на ул. „Милин камък“ до кръстовището на ул. „Граф Игнатиев“ и сградата на пощата в квартал „Аврен“.