Община Ямбол приема номинации за 10-те най-добри спортисти за 2021 г. до 15 ноември

Община Ямбол стартира номинации за определяне на 10-те най-добри спортисти и треньори за 2021 г. Спортните клубове трябва да подадат своите предложения в община Ямбол до 15 ноември.                  

Резултатите ще бъдат обобщени и обявени от експертната комисия за физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност, след проведена анкета сред спортните журналисти и редакции в града. В документите трябва да има мотивационно предложение от клуба на състезателя и треньора, както и заверен протокол /копие/ от състезанието, в което е заел призово класиране.
       Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и високия процент на заболеваемост от Ковид-19, датата на тържествената церемония по награждаване все още не е фиксирана окончателно.

 

За допълнителна справка:
Желязко Желязков – Главен експерт в дирекция „КСМДТВО“ към община Ямбол
e-mail: zh.zhelyazkov@yambol.bg, тел: 089 559 9812

Стелиян Славов – Главен специалист в дирекция „КСМДТВО“ към община Ямбол
e-mail: steliyan.slavov@yambol.bg, тел: 089 782 6370