Община Ямбол помага на две болни деца със средства от кампанията „Подай ръка – спаси живот“

Община Ямбол отпуска 3000 лева от събраните средства от благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“ за лечение на две деца. Това реши Общественият съвет към кампанията на заседание, съобразно решението на експертна лекарска комисия.

Сумата от 2000 лева е необходима за 10-дневна рехабилитация на момиче със спастична церебрална парализа, която предстои да се проведе през месец август 2020 г. в Специализирана болница за рехабилитация „Банкя“ – гр. Банкя. По мнение на личния лекар състоянието на детето се повлиява добре от провежданата рехабилитация.   

С 1000 лева ще бъде подпомогнато момче за предстоящи прегледи и лечение. Водещата му диагноза е „Нарушение на активността и вниманието“, общо заболяване „Хиперкинетични разстройства – нарушение на активността и вниманието“. Детето е насочено за преглед при доц. Минкин в Клиника по неврохирургия „Св. Иван Рилски“ гр. София. 

Приходите в кампанията „Подай ръка – спаси живот“ са от продажба на специалните поздравителни картички с рисунки на ямболски деца, отличени в конкурса на тема „Коледа”, чиято цена е 1 лев.

Към традиционната инициатива, провеждана под патронажа на кмета Валентин Ревански за дванадесети пореден път, се присъединиха хиляди граждани, много фирми, институции и неправителствени организации.

Целта на коледната благотворителна кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот” е да се попълни фонд от целеви средства, които се разпределят през годината за подпомагане на деца и младежи, които се нуждаят от спешно медикаментозно или оперативно лечение, което не се заплаща от НЗОК или други доброволни здравноосигурителни фондове. Отпускането на помощта става въз основата на становище на специална лекарска комисия и с решение на Обществения съвет по кампанията. В него влизат представители на Община Ямбол, общински съветници, директори на здравни заведения и на РД „Социално подпомагане”, представители на неправителствени организации и медии.

Кандидатстването за помощ става след попълване на заявление по образец в Центъра за услуги и информация на Община Ямбол.

Дарения в подкрепа на кампанията се приемат целогодишно по банкова сметка: BG13SOMB91308424420344, код за вид плащане: 445100. ОБЩИНСКА БАНКА АД, SOMBBGSF.

Към 21 август 2020 година средствата в сметката са 40 050 лева.