Община Ямбол обяви конкурс за главен юрисконсулт

Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Отдел „Правни дейности“ обяви община Ямбол. Кандидатите за позицията трябва да имат висше образование в областта на социалните, стопанските и правните науки и най-малко 3 години стаж по специалността. 

   Конкурсът ще премине в два етапа – решаване на тест за познанията от професионалната област на длъжността и познания относно администрацията на община Ямбол и интервю. 

  Документи се подават всеки работен ден в Центъра за административни услуги на общината в десетдневен срок от публикуване на обявата. Подробности могат да се видят на официалната страница на община Ямбол в раздел „Актуално“.