Община Ямбол напомня за плащането на местни данъци и такси до края на 2023 г.

Община Ямбол уведомява, че всички задължени лица, които имат непогасени задължения към местни данъци и такси, трябва да ги заплатят до края на 2023 г. Напомняме на всички собственици и ползватели на недвижими имоти и превозни средства, че крайният срок за плащане на втора вноска за местни данъци и такси изтече на 31.10.2023 г. Всички задължени лица, които все още не са заплатили, могат да направят своето плащане:

– в брой или с постерминал , в Центъра за услуги и информация на община Ямбол на ул. „Г. С. Раковски“ №7, ет.1, както и в изнесените офиси в комплекс „Г. Бенковски“ (в сградата на „Български пощи“) и в квартал Аврен ( в сградата на „Български пощи“);

– по банков път;

– по интернет /през официалния сайт на община Ямбол;

– чрез посредник – EASY PAY.