Община Ямбол договори изпълнението на редовни автобусни линии по 14 маршрута

Община Ямбол определи изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми за общо 14 направления. Това са линиите до Свиленград, Велико Търново, Тополовград, Русе, Шумен, Нова Загора, Карнобат, Димитровград, Варна, Царево, Елхово, Болярово, както и две линии до Бургас. Повече от тях в продължение на години не бяха действащи, заради нежелание на предишни превозвачи да изпълняват тези маршрути. Договорите по тях бяха едностранно прекратени с мотив от страна на изпълнителите, че линиите са нерентабилни.

В същото време обаче продължаваше да има търсене от страна на потребители за тези направления. Поради тази причина, в края на 2017г. община Ямбол обяви процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на общо 17 маршрутни разписания. За осем от тях обаче изобщо не бяха подадени оферти, за други четири кандидатите за изпълнители не отговаряха на критериите за техническо оборудване, а именно – автобусите да бъдат клас ІІІ, каквото е изискването, заложено съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата. Офертите на друга част от кандидатите не отговаряха на предварително обявените условия по отношение на документацията. Това наложи прекратяване на  процедурата през март 2018 г.

При тези обстоятелства, единственият вариант за решаване на проблема бе  община Ямбол да използва възможността, давана от Закона за обществените поръчки за пряко договаряне. Първоначално бяха изпратени покани до ямболски превозвачи, но предложенията им отново бяха в несъответствие с поставените в документацията изисквания за техническите параметри на автобусите за такъв тип обществен транспорт. А за осем от направленията изобщо не постъпиха предложения. В резултат, бе изпратена покана до фирма „Юнион Ивкони“ ЕООД за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми. Това е и превозвачът, определен за изпълнител. Предстои подписване на договор за възлагане на 14-те маршрутни разписания, с което ще се удовлетворят нуждите на жителите и гостите на Ямбол за редовни пътувания по описаните по-горе направления.