Община „Тунджа“ с одобрен проект за ремонт на читалищата в Търнава и Челник

Нов инфраструктурен проект на община „Тунджа“ е получил одобрение от ДФ „Земеделие“, съобщи зам.-кметът по строителство Светозар Грозев. Проектът е „Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – ремонт на сградата на народно читалище на с. Търнава и ремонт на сградата на народно читалище на с. Челник, община „Тунджа“ по Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на „МИГ – Тунджа“ от Програмата за развитие на селските райони.

Чрез него ще се подобри състоянието и енергийната ефективността на двете читалища. Предвижда се подмяна на електроинсталациите на сградите, ремонт на таваните в зрителните зали, възстановяване на подовите настилки, осветителните системи. В с. Търнава към сградата на читалището ще бъде изградена и рампа за достъп на хора с увреждания.

Общият бюджет на проекта е 228 285 лв. без ДДС. Предстои сключването на договор.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев припомни, че това са последните две сгради на читалища, които са в лошо състояние и се нуждаят от сериозен ремонт, затова общината е потърсила европейско финансиране точно за тях.