Община „Тунджа“ спечели ваучер по инициативата WiFI4EU на Европейската комисия

Община „Тунджа“ е една от общините, които спечелиха ваучер по инициативата WiFI4EU на Европейската комисия, с който ще бъде подпомогнато изграждането на безплатна интернет мрежа на територията на общината.

На 15 май 2019 г. Европейската комисия обяви резултатите от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU.

Близо 98% от ваучерите са раздадени още в първите 60 секунди от отварянето на портала за регистрация, като община „Тунджа“ се нарежда сред тях. С конкурса  ще бъдат обхванати 66% от българските общини, което е показателно за огромния интерес от страна на местните общности към инициативата на ЕК.

Във втория етап на съревнованието са се регистрирали общо 241 български общини, а подалите кандидатури са 117. Според времето на класиране 34 общини са останали извън класирането, 15 са поставени в резервен списък, а 5 не отговарят на изискванията за кандидатстване.

Чрез WiFi4EU Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи навсякъде в Европа.

Финансирането по един ваучер WiFi4EU е в размер на 15 000 евро.