Община „Тунджа“ приема документи за отпускане на стипендии на ученици и студенти

Община „Тунджа“ обявява началото на първата за 2022 г. сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици и студенти с отличен успех и адресна регистрация в община „Тунджа“.

Ще бъдат отпуснати една годишна стипендия на студент редовно обучение и 20 шестмесечни стипендии за ученици в начален, прогимназиален и горен курс.

Необходимите документи са формуляр, анкета за социалното положение на кандидата, документ от учебното заведение или копие от документ за постигнати резултати или значими обществени прояви.

Документи се подават до 1 април 2022 г. в община „Тунджа“ или чрез кметовете и кметските наместници.