Община Тунджа празнува 30 години от създаването си

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

 6 октомври 2017 г.

*Първа копка на допълнителна сграда – физкултурен салон и нови учебни помещения

за нуждите на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново

10.00 ч. с. Веселиново, двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

*Представяне на новата кампания за обществени инициативи

„С Тунджа в сърцето” – рестарт

11.30 ч. гр. Ямбол, сградата на Община „Тунджа“, Заседателна зала

 

*Откриване на Клуб на пенсионера с. Овчи кладенец

Представяне на новата стихосбирка на поетесата Иванка Тонева

15.00 ч., село Овчи кладенец, община „Тунджа“

 

*Представяне на фотоизложбата на фотографа Величко Димитров

„30 години – 30 мига от живота на община Тунджа“

17.30 ч., село Тенево, Народно читалище „Просвета-1910”

 

*Празничен концерт „Тунджа, земя благословена”

18.00 ч., село Тенево, Народно читалище „Просвета-1910”