Община „Тунджа“ постави великденска украса пред административната сграда

Големите ръчно изрисувани яйца са дело на деца и ученици към Общинския център за изкуства и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле. Те са изработени по проект „С изкуство срещу насилието – да нарисуваме пъстър Великден“ на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Населените места в общината също подготвят украса за най-големия християнски празник.
Тази година Великденските празници съвпадат с богатата програма за 22 април – Деня на Община „Тунджа“.