Община „Тунджа“ посрещна турска делегация от Пехливанкьой

Община „Тунджа“ посрещна турска делегация начело с кмета на околия (община) Пехливанкьой Хюсеин Ачъкел, общински съветници и други представители. Те са на посещение в Ямбол по трансграничен проект „Информиране на обществеността за устойчиво използване на паркове и гори“, изпълняван съвместно с неправителствената организация „Гражданско общество за развитие на местното самоуправление“ – Ямбол. Проектът има за цел създаване на мрежа за развитие на устойчив туризъм в двата трансгранични района.

Кметът Георги Георгиев представи община „Тунджа“ с нейните особености, ресурси и възможности за туризъм и опита й в разработване и изпълнение на трансгранични проекти.

Кметът на околия Пехливанкьой, която е част от вилает Къркларели, използва повода на срещата да обмени опит и в местното самоуправление.

Представителите на двете общини поеха ангажимент да продължи трансграничното сътрудничество между тях.