Община „Тунджа“ получава целеви средства за ремонт на пътя от ж. п. гара Тенево до с. Генерал Инзово

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев подписа споразумение с Министерството за регионалното развитие и благоустройството за получаване на целево финансиране от 2 734 352 лв. за основен ремонт на общинския път Тенево – Маломир – ж. п. гара Тенево – Генерал Инзово.
Ремонтът на пътя обхваща участъка от ж. п. прелеза и достига до кръстовището в с. Генерал Инзово с републикански третокласен път, общата дължина е 6 км и 292, 6 метра. През тази година целево са предоставени половината от необходимите средства.
Първият транш от тях в размер на 1 367 176 лв. беше приведен по сметките на общината, през декември ще бъде предоставен и вторият.
Основният ремонт ще бъде изпълнен чрез студено рециклиране на пътната настилка и конструкция.
Очакванията са през следващата година Министерството на регионалното развитие да отпусне и останалата половина от необходимите средства.