Община „Тунджа“ подкрепя инициативата „Купи книга. Дари я на своето училище“ 

По повод 15 септември – началото на учебната година първокласниците от ощина „Тунджа“ще получат подаръчни комплекти, а групите в детските градини дидактични и образователни игри и материали.

Община „Тунджа“ подкрепя инициативата „Купи книга. Дари я на своето училище“  на Асоциация  „Българска книга“ и осигури за училищните библиотеки като подарък 4 тома „Подбрани извори за българската история“ на Център за изследвания на българите – Издателска къща  „ ТАНГРА ТанНакРа“.

За всяка класна стая Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предоставя плакат „НАШИТЕ ПРАВИЛА“ за етично и отговорно поведение в училище.

Осмокласниците в професионалните паралелки ще получат еднократна стипендия.

По традиция кметът и неговия екип, както и служители на общинска администрация ще споделят откриването на учебната година.