Община „Тунджа“ откри тържествено новата учебна година

В истински празник за селата, в които има образователни институции, се превърна първият учебен ден в община „Тунджа“.

Новата учебна 2022-2023 г. беше официално открита в 10 общински училища и в 5 детски градини с целодневни детски групи в 17 населени места на общината.

В училищата бяха организирани тържества за първия учебен ден, обединили местната  общност – представители на общината, на кметството, на читалището, родители, учители и ученици.

Детските градини и целодневни групи също организираха празници за началото на новата учебна година.

Близо 1500 деца и ученици ще се обучават в детските и учебни заведения на общината.

Всички 123 първокласници получиха подарък от община „Тунджа“ и от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – книжка с любими детски приказки с обръщение от кмета на общината Георги Георгиев и комплект с всички необходими ученически принадлежности.

Осмокласниците в Обединено училище „Васил Левски“ – с. Тенево и Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица получиха еднократно финансово стимулиране, средствата за което са осигурени от благотворителния фонд.

Във всички училища е организирано целодневно обучение, за учениците в тях общината осигурява безплатно закуски, обедно хранене и транспорт.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново посреща новата учебна година с обновена спортна площадка – на този етап тя е  асфалтирана, а до месец ще бъдат монтирани и спортните съоръжения. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бояджик е извършен цялостен ремонт на коридорите, в който активно са се включили и самите учители, работи се по оборудването на нови кабинети на психолога и на ресурсния учител.

Останалите учебни заведения също посрещнаха учениците си освежени и обновени. В ОУ „Христо Ботев“ продължава ремонтът на покрива, но това няма да попречи на учебните занятия.