Община „Тунджа“ открива жътвената кампания на 10 юни

На 10 юни 2021 г. в село Търнава от 11.00 часа тържествено ще бъде открита жътвената кампания в община „Тунджа“.

Организатори са община „Тунджа“, фирма „Пеликан Агро” ЕООД и кметство с. Търнава.

Във връзка с традиционното зажънване организаторите обявяват и конкурс на тема „Жътва“ в две категории.

  • В категория „Изобразително изкуство“ до 7 юни в община „Тунджа“ се приемат детски рисунки с техника по избор в три възрастови групи – от 4 до 6 г., от 7 до 13 г. и от 14 до 18 г.
  • В категория „Кулинарно творчество“ до 9 юни отново в общината се приемат обредни хлябове от пенсионерски клубове и народни читалища.

В деня на зажънването в с. Търнава ще бъде подредена изложба с рисунките, ще бъдат представени обредните хлябове и  жътварски трапези от тунджанските села.

Като нов момент тази година организаторите от фирма „Пеликан Агро” ЕООД приканват участниците да се включат в зажънването в автентични народни носии.