Община „Тунджа“ отдаде на търг 10 язовира под наем

Община „Тунджа“ отдаде 10 язовира под наем на публичен търг с явно наддаване. Язовирите са в землищата на селата Ботево, Бояджик, Калчево, Крумово, Миладиновци, Симеоново, по два в Савино и Чарган.

Площта им е различна – от 49 дка до почти 939 дка. Обявената начална тръжна цена на наема за една година на всички 10 язовира беше 71 940 лв., а при наддаването на търга достигна общо 75 966 лв. без ДДС.

Най-голям наем достигна язовирът в землищата на Крумово и Миладиновци – 33 810 лв., но той е с площ 938, 921 дка заедно с рибарници.

Срокът за отдаването на язовирите е 10 години.

До края на годината община „Тунджа“ ще обяви търг за отдаване под наем на още 19 язовира.