Община „Тунджа“ отдава под наем язовири на първия за годината търг

Община „Тунджа“ отдава под наем три язовира на първия за 2022 г. търг с явно наддаване, който ще се проведе на 3 февруари от 9,30 ч. в административната сграда.

За срок от 10 години могат да бъдат наети язовирът в землището на с. Маломир с площ 177,631 дка с начална тръжна цена от 4430 лв. годишен наем; язовирът в землището на с. Окоп с площ 57,736 дка и начална тръжна цена от 1800 лв. и язовирът в землищата на селата Челник и Победа с площ 33,979 дка, наддаването за който започва от 1000 лв.

Документи за участие в търга се приемат до 16 часа на 1 февруари.

През миналата година на три търга бяха отдадени под наем 17 язовира. Община „Тунджа“ разполага общо със 77 язовира общинска собственост, от тях под наем и под аренда към момента са отдадени 44.

Годишно приходите на община „Тунджа“ от язовири надхвърлят 200 000 лв.