Община „Тунджа“ организира превоза и настаняването на 110 украински граждани от Болградско, праща и хуманитарна помощ

Община „Тунджа“ организира превоза и настаняването на 110 украински граждани от Болградско и ще изпрати хуманитарна помощ след поискана подкрепа от побратимената община Болград. На извънредна сесия днес Общински съвет „Тунджа“ прие решение за предоставяне на хуманитарна помощ за граждани на Република Украйна. Помощта ще включва материално и логистично обезпечаване в размер на до 100 000 лв.

Допълнително съветниците единодушно приеха да се предостави общинския посетителски център в лесопарк „Бакаджик“ за настаняване при необходимост на граждани от Република Украйна.

Създадена е организация към Болград да пътуват автобуси, които ще отнесат хуманитарна помощ с хранителни продукти, санитарни материали, лекарства и лекарствени средства, които по списък са поискани от кмета на Болград, а към България ще бъдат евакуирани 110 души, от които 47 деца и 67 възрастни. Сред тях има само един мъж над възрастта за мобилизация.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев обясни, че 88 души от евакуираните нямат къде да отседнат и ще трябва да бъдат настанени. Към 20 души ще поеме Посетителският център на общината в лесопарк „Бакаджик“, за останалите украински граждани община „Тунджа“ търси подкрепа и от останалите общини в региона, които заявиха, че могат да приемат украинци, бягащи от военните действия. На този етап само община Стралджа е потвърдила, че може да приеме 12 души.

Общинският съветник Христо Дянков обяви, че поне за седмица би могъл да приеме в хотела  си 20-30 души.

Община „Тунджа“ открива дарителска сметка в подкрепа на издръжката на украинците, които ще бъдат настанени в България и призовава всички, които могат да помогнат, да го направят.

Сметката е:

IBAN: BG39IABG70948400438000

BIC IABGBGSF

код за вид плащане: 445100

Основание: Хуманитарна помощ за украински граждани

Общината отправя апел към граждани на община „Тунджа“ и на цялата Ямболска област, ако имат възможност да осигурят подслон за настаняване.

Телефони за контакти:

0888 18 11 33 – Галина Иванова – секретар на община „Тунджа“

0886 11 22 50 – Владимир Стоев – директор на дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка, обществен ред и сигурност“