Община „Тунджа“ обяви търгове за продажба и отдаване под наем на общински имоти

Община „Тунджа“ обяви процедура за провеждане на търгове за продажба или наем на общинско движимо и недвижимо имущество. Недвижимите имоти предмет на търговете за продажба се намират в селата Асеново, Завой и Ханово, за два недвижими имота в селата Калчево и Хаджидимитрово процедурата е за отдаване под наем, а движимото имущество, представлява 2 бр. специални автомобили – линейка марка „УАЗ“.
Търговете ще се проведат на 16 февруари 2024 г. Допълнителна информация може да получите в община „Тунджа“ – Дирекция „СПОС“ – стая № 306, № 308, ет. ІІІ, както и на интернет страницата на общината на следния линк https://tundzha.bg/targove/targove-na-16-fevruari-2024-g/