Община „Тунджа“ обяви за продажба пет имота в землището на Безмер

Община „Тунджа“ обяви на търг за продажба пет съседни недвижими имота в землището на с. Безмер с обща площ 760,731 дка. Началната тръжна цена на имотите е общо 1 966 700 лв. без ДДС, стъпката за наддаване е 5 %. Имотите са без определено стопанско предназначение, през 4 от тях преминава електропровод и водопровод.

Търгът ще се проведе на 25 февруари от 9,30 часа, документи за участие се подават до 23 февруари.

Още два търга за продажба на имоти и за отдаване под наем на помещения и на язовири обяви община „Тунджа“ в края на февруари.

На 23 февруари от 9,30 часа ще се проведе търг за продажба на 9 недвижими имота в селата Победа, Каравелово, Роза, Хаджидимитрово, Веселиново и Стара река, като в някои от тях има и постройки. Под наем за срок от 10 години се отдават помещения с различно предназначение в селата Голям манастир, Роза, Бояджик и Тенево.

На 24 февруари от 13,30 часа ще се проведе търг за отдаване под наем за срок от 10 г. на 6 язовира с различна площ в землищата на селата Болярско, Генерал Тошево, Дражево, Златари и Симеоново.

Подробна информация за търговете може да бъде открита на интернет страницата на общината. По закон по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински имоти трябва да се използват за финансиране на изграждане, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.