Община „Тунджа“ набира документи за отпускане на нови стипендии

Община „Тунджа” обяви началото на втора сесия за кандидатстване за стипендии на ученици с отличен успех и адресна регистрация в общината. Ще бъдат отпуснати десет шестмесечни стипендии за ученици в начален и прогимназиален етап на обучение и десет шестмесечни стипендии за ученици от гимназиален етап на обучение.
Необходимите документи са формуляр, анкета за социалното положение на кандидата, документ от учебното заведение или копие от документ за постигнати резултати или значими обществени прояви. Документи се подават до 9 септември 2022 г. в община „Тунджа“ или чрез кметовете и кметските наместници.
Средствата се осигуряват от Фонда за стимулиране на ученици и студенти и за лечение. Досега от него са използвани близо 38 хиляди лева. С тях са подпомогнати 77 деца, ученици и студенти. Предоставени са 16 стипендии, 59 еднократни финансови стимулирания и суми за лечение на две деца. Със средства от Фонда се организират и безплатните летни интерактивни занимания за тунджански ученици.