Община „Тунджа“ издаде албум с пластични рисунки на скулптора Иван Колев

Община „Тунджа“ издаде Албум с пластични рисунки на скулптора Иван Колев – Болярски.

Той е създаден, за да бъде в помощ на учениците, които посещават групите за занимания по интереси в профил „Изобразително изкуство и приложни дейности“ към Общинския център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа”, с. Кабиле и като помощно помагало за часовете по изобразително изкуство в тунджанските училища.

Албумът представя 32 контурни рисунки на скулптора Иван Колев – Болярски, в които учениците да добавят обем и светлина, докато наблюдават неговите оригинални композиции.

Албумът ще съдейства на децата да развиват наблюдателност, сръчност и креативност. Чрез него те ще запознаят с различните видове линии и ще открият как линиите създават форми и обеми, ще открият стиловете на рисуване и авторския свят от пластика и красота на твореца Иван Колев.

Албумът ще помогне на учениците да разберат, че рисуването е процес на непрекъснато търсене и усъвършенстване, ще ги провокира да събудят твореца в себе си.

Художественото оформление и въвеждащият текст е на Радостина Колева, издател е Жельо Учков.