Община „Тунджа“ започна изграждането на 10 детски площадки

Община „Тунджа“ започна изграждането на 10 детски площадки в различни населени места на обща стойност над 330 хиляди лева с ДДС. В момента се изграждат детските съоръжения за деца от 3 до 12 години в селата Гълъбинци, Межда, Голям манастир, Болярско, Каравелово, Окоп и Маломир. Предстои да започнат строителни дейности и за детските площадки в селата Калчево, Скалица и Ханово.

През миналата година площадките бяха проектирани, осигурено беше финансиране изцяло от бюджета на общината и в момента започнаха строителните дейности. Политиката за изграждане на детски площадки в населените места на общината ще продължи, коментира кметът Георги Георгиев. Той припомни, че по проект „Пъстра палитра“ бяха обновени детските площадки в 17-те детски заведения, изградена беше и детска площадка в Общинския център за иновации и детско развитие „Тунджа“ в с. Козарево.

През миналата година общината отстрани и всички остарели и опасни детски съоръжения на територията на общината, за да бъдат безопасни местата за игра на децата.