Община „Тунджа”  връчи еднократно финансово стимулиране на близо 120 ученици и студенти

Кметът на община „Тунджа“ – Станчо Ставрев, председателят на Общински съвет „Тунджа“ – Атанас Христов и заместник-кметовете Стоян Петков, Тодор Налбантов и Пламен Петров връчиха еднократно финансово стимулиране на близо 120 ученици и студенти в неравностойно социално положение и с високи постижения в областта на образованието, изкуството и спорта. Общият размер на раздадените средства е 11 810 лева.

Ръководството на община „Тунджа“, увери присъстващите, че ще продължи да оказва подкрепа на даровитите и талантливи тунджански деца и младежи и им пожела много нови успехи и мотивация да развиват своите знания, умения и талант и през Новата 2024 г.