Община „Тунджа“ ви поздравява

с предстоящите Великденски празници и ви призовава да бъдем отговорни към себе си, към семействата, към близките си, към обществото.

Само обединените усилия, споделената и лична отговорност ще ни помогнат да се справим като хора и като общност ЗАЕДНО!