Общината ограничава достъпа на граждани до администрацията