Общината обяви продажба на дървесина

   Продажба на 41 кубика дървесина обяви със своя заповед кметът на Ямбол Валентин Ревански. Тя ще е в сила в следващите десет работни дни, а цената за кубик е 47,96лв без ДДС. Продажбата ще се извършва от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“, на чиято територия се намира дървесината. Тя ще се разпредели между кандидатите по реда на подаване на заявления в общината, но е ограничена до 5 кубични метра. Заплащането става по банков път след издаване на служебна бележка от дирекция ОСИД. 

Ангажимент на купувача е натоварването и извозването на дървесината в присъствието на служители на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“.