Общината инвестира общински и европейски средства за решаване на ВиК-проблемите

Липсата на водоподаване в тунджанските села се превръща в един от най-сериозните проблеми през летния сезон.

За да не стоят без вода жителите й, община „Тунджа“ се опитва да помага и да съдейства с каквото може на „ВиК“ – Ямбол, за да отстраняват по-бързо авариите. Почти всеки ден общински багер работи поне по една авария на „ВиК“, а понякога и по повече.

От началото на годината до края на септември БКС – звеното е работило по отстраняването на 145 аварии по водопроводната мрежа в общината. Отделно 4 дни е съдействано за прокопаване на канавки.

При нужда с общински средства се закупуват и материали за отстраняването на аварии, през юли общината закупи и две помпи, защото при авария, докато бъде изпратена за ремонт старата помпа на някое село, то трябва да стои без вода.

Отделно общината залага и ремонти на водопроводи и водоеми в строителната си програма, за да реши най-неотложните проблеми по водопроводната мрежа.

През тази година в строителната програма са заложени над 110 000 лв. за ВиК – дейности.

Досега с общински средства е извършено проектиране и авариен ремонт на напорен водоем на с. Бояджик, направено е сградно водопроводно отклонение на с. Ханово, отделно предстои до края на годината да приключи основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Ю. Гагарин“ с. Ханово.

Над 5,6 млн. лв. европейски средства са вложени за подобряване на състоянието на водопроводната мрежа в 3 села по проект по Програмата за развитие на селските райони, който е пред приключване.

По проекта в с. Роза беше реконструирана 7488 м водопроводна мрежа и 236 сградни водопроводни отклонения.

В с. Безмер беше ремонтирана водопрододна мрежа с дължина 8163 м и 280 сградни отклонения, а в Ботево бяха извършени монтажни работи по напорен водоем, водомерна шахта, подменена беше 6266 м водопроводна мрежа и изградени 170 сградни отклонения.