Обучуение по първа помощ за доброволци

dav

БМЧК – Ямбол проведе двудневно обучение по първа помощ за доброволци. Обучители бяха Радосвета, Йоана и Димитър, доброволци, обучени на национално ниво. Основни теми, застъпени в обучението бяха първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа и първа психологична помощ. Доброволците се учиха как да оказват психологична помощ на пострадал чрез практически задачи, работа по групи и тренировъчни пунктове с пострадали.

Основни теми, застъпени в обучението по първа помощ бяха спиране на кръвотечения, обездвижване на крайници при различни травми, действия при откриване на човек в безсъзнание и т.н. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, свързани с оказването на първа помощ при деца и възрастни хора. По време на практическата част на обучението, доброволците приложиха наученото чрез интерактивни игри и решаване на казуси, свързани с оказване на първа помощ на пострадали при различни инциденти.

 

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол