Обучителна кампания за машинно електронно гласуване в Ямбол

Община Ямбол подготви график за провеждане на обучителна и разяснителна кампания за машинно електронно гласуване на територията на Община Ямбол във връзка с Изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Изборите за народни представители в 47 – то Народно събрание на Република България, които ще се проведат на 14.11.2021 г.
 
А ето и графика:
• 02.11.2021 г. от 15:00 – 18:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7;
• 02.11.2021 г. от 13:00 – 16:30 ч. пред входа на Център за административно обслужване в Община Ямбол, находящ се сградата на Пощенска станция в кв. Аврен в гр. Ямбол;
• 03.11.2021 г. от 15:00 – 18:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7;
• 03.11.2021 г. от 13:00 – 16:30 ч. пред входа на Център за административно обслужване в Община Ямбол, находящ се сградата на Пощенска станция в кв. „Георги Бенковски“ в гр. Ямбол;
• 04.11.2021 г. от 15:00 – 18:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7;
• 04.11.2021 г. от 13:00 – 16:30 ч. пред входа на Читалище „Пробуда 1909“;
• 05.11.2021 г. от 15:00 – 18:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7 с административен адрес в гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев“ № 3;
• 05.11.2021 г. от 13:00 – 16:00 ч. пред входа на Читалище „Зора – 1945“ с в гр. Ямбол, ул. „Захари Стоянов“ № 2;
• 06.11.2021 г. от 10:00 – 13:30 ч. пред входа на зала „Диана“, в градски парк на гр. Ямбол;
• 07.11.2021 г. от 10:00 – 13:30 ч. пред входа на зала „Диана“, в градски парк на гр. Ямбол;
• 08.11.2021 г. от 15:00 – 18:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7;
• 08.11.2021 г. от 13:00 – 16:30 ч. пред входа на Център за административно обслужване в Община Ямбол, находящ се сградата на Пощенска станция в кв. Аврен в гр. Ямбол;
• 09.11.2021 г. от 15:00 – 18:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7;
• 09.11.2021 г. от 13:00 – 16:30 ч. пред входа на Център за административно обслужване в Община Ямбол, находящ се сградата на Пощенска станция в кв. „Георги Бенковски“ в гр. Ямбол;
• 10.11.2021 г. от 15:00 – 18:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7;
• 10.11.2021 г. от 13:00 – 16:30 ч. пред входа на Читалище „Пробуда 1909“;
• 11.11.2021 г. от 15:00 – 18:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7 с административен адрес в гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев“ № 3;
• 11.11.2021 г. от 13:00 – 16:00 ч. пред входа на Читалище „Зора – 1945“ в гр. Ямбол, ул. „Захари Стоянов“ № 2;
• 12.11.2021 г. от 10:00 – 13:00 ч. пред входа на сградата на Община Ямбол с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски № 7;
• 12.11.2021 г. от 10:00 – 13:00 ч. пред входа на сградата на културно – информационен център „Безистен“.